Cafe lix & kerner  – en social økonomisk virksomhed

Cafe Lix & kerner drives af ægteparret Benny og Gitte Friis.

Vi er begge uddannet kokke, og har henholdsvis en læreruddannelse samt pædagogikum med i bagagen. Vi har mange års erfaring i restaurationsbranchen, og vi har ligeledes undervist på Hotel og Restaurantskolen i København, på flere forskellige niveauer.

Vi har drivkraft og ambitioner i vores daglige arbejdsdag. Og det er berigende for os, at vi sammen med vores medarbejdere har skabt en arbejdsplads og et caferum, som er smeltes sammen i en større positiv samhørighed. Vi mener det er vigtigt, at alle kan bidrage med deres fortællinger, og derfor betræber vi os på, at skabe plads og taletid til alle som vil være med – både som medarbejder og gæst i cafeen.

Cafe Lix & kerner drives som en social økonomisk virksomhed, hvor vi både har fokus på vores medarbejdere og beskæftiget, samt de kunder som besøger vores cafe.

Vi vil tage et socialt ansvar på begge sider af disken – vi vil skabe plads til alle borgere

Bag disken – som medarbejdere

Vi har en bred skare af medarbejdere og beskæftiget i vores cafe. Vi har medarbejdere, som både er over og under 18år, vi har ansat en moden kvinde i flexjob, og vi har en EGU- elev med et særligt tilrettelag uddannelsesforløb.

Derudover har vi en mangfoldig række af beskæftiget, som af den ene eller anden årsag, ikke har en fod inde på det danske arbejdsmarked.

Det er vigtigt for os som arbejdsplads, at vores medarbejdere og beskæftiget trives ud fra deres individuelle kompetencer, og at vi som kollegaer italesætter og samarbejder omkring dette. Derfor har vi blandt andet et øget fokus på, at vores medarbejdere kommer godt igennem arbejdsdagen end fx sandwichen bliver serveret hurtigt. Vi mener nemlig, at arbejdet i cafeen, kan være midlet til at nå målet.

Og heldigvis oplever vi, at vores gæster i cafeen imødekommer vores medarbejdere på lige fod, hvilket bidrager til en god mangfoldig stemning.

Læs også om vores forløb; Aktiv beskæftigelse.

 

Foran disken – som gæst i cafeen

På et bibliotek kommer der mange forskellige borgere. Derfor skal en bibliotekscafe i vores termologi også kunne tilbyde et udvalg, som både rammer smag, pris og mængde. Samtidig skal maden også have en god og stabil kvalitet, og retterne skal vores medarbejdere også kunne håndtere.

Bibliotekscafeens målgruppe strækker sig lige mødre grupper med kommunens allermindste borgere, til skoleelever, studerende, børnefamilier, enlig, ældre, folk med høj- eller lav indkomst osv.

Vores menukort består af traditionelle og nutidige caferetter, hvor vi ligeledes har et øje for sundhed, økologi og bæredygtighed. Derudover kan man købe hjemmelavet aftensmad, som både kan nydes i cafeen, eller til at tage med hjem.

Prisniveau ligger også i den lave ende, hvilket giver anledning til at besøge cafeen flere gange, eller blot et rigtig godt alternativ til fx fast food, eller madpakken.

Cafeen tilbyder alt fra en hjemmebagt bolle til 10kr, morgenkomplet til 30kr, Panini med skinke og ost til 40kr, Boller i karry 50kr, Salat med perlebyg, bresaole og artiskok til 65kr og meget mere.

Derudover støtte vi også op omkring nogle af kommunens frivillige organisationer, som Netværkshuset, Mænds mødested, en sprogcafe for syriske flygtninge, og senere i august er vi sponsorer i Stafet for livet.

Men vi vil godt skabe et endnu bedre bindeled mellem cafeen og biblioteket. Derfor vil vi i efteråret arrangerer nogle forskellige aktiviteter, hvor bibliotekets brugere kommer endnu mere i spil.

Fx

  • Samarbejde med en folkeskoleklasse fra Kastrupgård skolen, om udsmykning af cafeen i forbindelse markering af Tove Ditlevsen
  • Fællesspisning i uge 41 i forbindelse med Tårnby kommunens sundhedsuge

Læs om vores nye tiltag længere nede på siden; Social sundhed.

Med vores stab af medarbejdere og beskæftiget, med vores kunder, samt med vores udvalg og priser, har vi skabt en cafe hvor mange forskellige borgere mødes og hygger sig på samme tid.

 

 

 

Aktiv beskæftigelse – en mulig vej til job eller uddannelse

Cafe Lix & kerner har skabt et forløb, som adskiller sig fra øvrige jobafklarings – og aktiveringstilbud. Vi har skabt et helhedsorienteret forløb, hvor borgeren aktivt og praktisk arbejder frem mod, en stabil fremtidig beskæftigelse. Arbejdet i cafeen, bliver vejen til at nå målet, – vejen til at komme i job eller uddannelse. (Jævnfør Lov om aktiv beskæftigelse)

 

 

Målgruppe

Står du af den ene eller anden årsag ude for arbejdsmarked, kan du komme i et forløb hos Cafe lix & kerner.

Du kan enten være på kontanthjælp, eller have været sygemeldt eller ledig i en længere periode.(jævnfør Lov om aktiv beskæftigelse)

 

Formål

Formålet med forløbet er, at du aktivt arbejder frem mod din målsætning i Min plan.

Derudover er det vigtigt, at dine kompetencer og færdigheder gradvist bliver justeret og tilpasset, ud fra de erfaringer du tilegner under forløbet. Ved at du aktivt og praktisk arbejder med dine målsætninger, bliver det langt mere tydeligt for dig, hvor dine styrker og svagheder skal skrues. (jævnfør Lov om aktiv beskæftigelse)

 

Hvad kan vi tilbyde

Vi kan tilbyde et individuel planlagt forløb, som strækker sig mellem 3-12 måneder. Forløbet er en kombination af praktisk arbejde i cafeen, samt øvrige tilknyttet aktiviteter. Derudover kan dit forløb suppleres med kortvarig uddannelse eller opkvalificering, samt vejledning og mentorstøtte. (jævnfør Lov om aktiv beskæftigelse)

I et forløb hos os, kan vi vejlede både i forhold til hvad der forventes af en arbejdsgiver, samt hvilke forudsætninger og kompetencer der forventes på en uddannelsesinstitution.

Vi vil også løbende give vores vurdering af dit mål i Min plan, så vi målretter forløbet.

Hvordan

Vi starter med et indledende møde, sammen med dig og din kontaktperson fra jobcenteret. Derefter vil vi kort gennemgå, Min plan, og drøfte hvordan dine delmål kunne indgå i et forløb hos Cafe lix & kerner.

Det er vores erfaring, at det er vigtigt med en blid og rolig opstart, og derfor er du i de første 2 uger kun være med på sidelinjen i cafeen, så du stille og roligt får et indblik i selve driften, og vi kan lærer hinanden bedre at kende. Denne opstart vil ligeledes kun være i et begrænset antal timer, hvor vi efterfølgende justere timeantallet.

Derefter gennemgår vi Min plan, og tilknytter eventuelle justeringer og delmål, så dit forløb bliver tilpasset bedst muligt. Vi er meget opsat på, hvordan du bedst muligt kommer tilbage på arbejdsmarked, eller i uddannelse. Og derfor bliver dit forløb hos os, også et forløb, hvor du bliver nød til at forholde dig til alt det du kan, og ikke til hvad du ikke kan. Forløbet er altså ikke bare en venteposition uden noget reelt mål, og vi sætter forventninger til et konstruktivt samarbejde for at nå målsætningen. Vi ved, at det er umuligt at sætte mennesker i rammer og kasser, og derfor bliver det også op til dig, og i samarbejde med os, at guide os den rigtige vej under forløbet.

Aktiv beskæftigelse er et forløb, som både har fokus på din fysiske, psykiske og sociale situation, hvor det selvfølgeligt er meget individuelt, hvor og hvor meget forløbet skal omhandle om dette.

Under dit forløb kommer du til at arbejde med dine kompetencer og færdigheder, og du vil i det daglige indgå på lige fod med vores øvrige medarbejdere. Dette forudsætter naturligvis også, at du påtager dig medansvaret for at være en god kollega.

Alle vores medarbejdere har en masse at byde på, nogle af vores medarbejdere har været sygemeldt i længere tid, grundet stress, angst, depressioner eller lignede, og er nu vendt tilbage i fast arbejde eller i et uddannelsesforløb hos os.

Du vil derfor indgå i et samarbejde med mennesker som har forståelse, og erfaring med hvordan man vender tilbage til et arbejdsliv. Og vi ved, at det er vigtigt og enormt inspirerende for mange af vores medarbejdere, at vi både kan grine og støtte hinanden i dagligdagen, så både vores arbejde kan blive gjort, men også at vi skaber plads til forbedring hos os alle.

 

Social sundhed

Da vi har et brændende ønske om, at gøre cafeen til en aktiv integreret del af det lokale miljø, og biblioteket, vil vi i det kommende efterår, arbejde på forskellige sociale aktiviteter som kan bringe flere tårnby borgere sammen.

Vi synes, at en bibliotekscafe skal bidrage med kreativitet og ideer, så borgere ikke kun samles i cafeen om måltidet, men også omkring andre kulturelle indslag. Rummet, motivationen og borgeren er der jo, så hvorfor ikke udnytte det.

Til dagligt er det en stor fornøjelse at se, hvordan mange forskellige tårnby borgere samles i cafeen, og det giver en fantastisk stemning, når vi både har mødregrupper, skoleelever, ældre, unge studerende, og mange flere, samlet på samme tidspunkt – og det skal vi have mere af.

Derudover kan sådanne aktiviteter også bidrage til, at vores medarbejdere som er under forløbet Aktiv beskæftigelse, får tildelt andre arbejdsopgaver end almindelig cafedrift.

 

(øvrig tekst er under redigering)