Cafe Lix og Kerner slutter på Tårnby Hovedbibliotek til November 2018

Cafe Lix og kerner vil ikke længere være at finde på Tårnby Hovedbibliotek fra November 2018.

Men de rigtige gode erfaringer, både i forhold til samarbejde med en kommunal institution, etablering af en socialøkonomisk virksomhed, samt det enormt givende arbejde med socialt udsatte unge, tager cafe lix og kerner med sig.

I fremtiden vil Cafe lix og kerner dele sig i to dele. Den ene del tilbyder rådgivning til andre virksomheder, eller kommuner som ønsker en socialøkonomisk vinkel.

Den anden del, omhandler konkret mentorstøtte til unge udsatte borgere. Et område hvor Cafe lix og kerner i den grad også har haft succes.

Rådgivning – hvad og hvordan er socialøkonomisk etablering

Der er ingen tvivl om, at både økologi og bæredygtighed er gode intentioner for både miljøet, vores organisme, og for branding af et produkt, en virksomhed eller en kommune. Men stigende tendenser inkludere også de mere medmenneskelige aspekter, nemlig at tiden også er inde for at tage et større fælles socialt ansvar for udsatte borgere i lokalområdet. Og kunsten at drive en privatvirksomhed på markedsvilkår, og samtidig gøre en stærk og konkret socialindsats kræver både mod, tålmodighed, og et rigtig godt samarbejde med kommunen.

Mange har udtalt, at Cafe lix og kerner var en succes fra starten, cafeen på Tårnby hovedbibliotek var velbesøgt fra åbningsdagen, og besøgstallet i cafeen var stigende indtil lukkedagen. Hvad succesen skyldes, kan have mange sider, men der er ingen tvivl om, at rigtig mange af de besøgende, var rigtige glade for at være med til at støtte cafeen, og dermed hjælpe de unge udsatte på vej i livet.

Det har til tider krævet meget tålmodighed fra gæsternes side på flere parameter,  og det er netop her, at forskellen viser sig fra en almindelig virksomhed.

Så har du/I har overvejelser omkring en socialøkonomisk vinkel, er du/I velkomne til at kontakte os.

 

Cafe Lix og kerner – beskæftigelsescafe for unge

Personlig udvikling, og et velpakket tornyster til fremtiden.